هاست اشتراکی

پلن اول

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 5 گیگابایت
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد دامنه اصلی 0
تعداد پارک دامنه 0
تعداد ساب دامنه 0
کنترل پنل سی پنل
آپتایم سرویس ۹۹%
سرویس دهنده وب لایت اسپید
پشتیبانی فنی 24 ساعته

پلن دوم

فضا 2.5 گیگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد دامنه اصلی 2
تعداد پارک دامنه 2
تعداد ساب دامنه 2
کنترل پنل سی پنل
آپتایم سرویس ۹۹%
سرویس دهنده وب لایت اسپید
پشتیبانی فنی 24 ساعته

پلن سوم

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد دامنه اصلی 3
تعداد پارک دامنه 3
تعداد ساب دامنه 3
کنترل پنل سی پنل
آپتایم سرویس ۹۹%
سرویس دهنده وب لایت اسپید
پشتیبانی فنی 24 ساعته

پلن چهار

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 120 گیگابایت
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد دامنه اصلی نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل سی پنل
آپتایم سرویس ۹۹%
سرویس دهنده وب لایت اسپید
پشتیبانی فنی 24 ساعته