هاست نمایندگی

نمایندگی هاست پلن اول

فضا 20 گیگابایت
تعداد دامنه ۷۵
پهنای باند ۴۵۰ گیگابایت
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد دامنه اصلی نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل سی پنل
آپتایم سرویس ۹۹%
سرویس دهنده وب لایت اسپید
پشتیبانی فنی 24 ساعته

نمایندگی هاست پلن دوم

فضا 30 گیگابایت
تعداد دامنه 110
پهنای باند 600 گیگابایت
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد دامنه اصلی نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل سی پنل
آپتایم سرویس ۹۹%
سرویس دهنده وب لایت اسپید
پشتیبانی فنی 24 ساعته

نمایندگی هاست پلن سوم

فضا 50 گیگابایت
تعداد دامنه 150
پهنای باند 800 گیگابایت
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد دامنه اصلی نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل سی پنل
آپتایم سرویس ۹۹%
سرویس دهنده وب لایت اسپید
پشتیبانی فنی 24 ساعته

نمایندگی هاست پلن چهارم

فضا 80 گیگابایت
تعداد دامنه 220
پهنای باند 1000 گیگابایت
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد دامنه اصلی نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود
کنترل پنل سی پنل
آپتایم سرویس ۹۹%
سرویس دهنده وب لایت اسپید
پشتیبانی فنی 24 ساعته