سرور مجازی آلمان

پلن اول سرور مجازی آلمان

سی پیو 1x Intel Hexa-Core Xeon E-2286G
تعداد هسته 1 عدد
رم 1 گیگابایت
هارد دیسک 20 گیگابایت SSD
پهنای باند 2 ترابایت
محل سرور آلمان

پلن دوم سرور مجازی آلمان

سی پیو 1x Intel Hexa-Core Xeon E-2286G
تعداد هسته 2 عدد
رم 2 گیگابایت
هارد دیسک 40 گیگابایت SSD
پهنای باند 4 ترابایت
محل سرور آلمان

پلن سوم سرور مجازی آلمان

سی پیو 1x Intel Hexa-Core Xeon E-2286G
تعداد هسته 3 عدد
رم 4 گیگابایت
هارد دیسک 60 گیگابایت SSD
پهنای باند 6 ترابایت
محل سرور آلمان

پلن چهارم سرور مجازی آلمان

سی پیو 1x Intel Hexa-Core Xeon E-2286G
تعداد هسته 5 عدد
رم 6 گیگابایت
هارد دیسک 80 گیگابایت SSD
پهنای باند 8 ترابایت
محل سرور آلمان

پلن پنجم سرور مجازی آلمان

سی پیو 1x Intel Hexa-Core Xeon E-2286G
تعداد هسته 6 عدد
رم 8 گیگابایت
هارد دیسک 110 گیگابایت SSD
پهنای باند 10 ترابایت
محل سرور آلمان